Privacyverklaring

Met ingang van 25 maart 2022

Dank u voor uw gebruik van de diensten van Yousician! In deze privacyverklaring wordt nader uitgelegd welke persoonsgegevens Yousician Ltd. en zijn dochterondernemingen (in deze verklaring „we” of „wij”) over u verzamelen en hoe wij deze gebruiken, evenals de keuzes die u in verband met uw persoonsgegevens heeft. 

Deze privacyverklaring heeft betrekking op alle diensten van Yousician (waaronder onze online Yousician app om muziek te leren en onze apps voor het stemmen van instrumenten), websites zoals yousician.com en gerelateerde diensten en properties in ons beheer en die wij gezamenlijk de “Services” noemen. Wij kunnen deze privacyverklaring van tijd tot tijd bijwerken door een nieuwe versie van de privacyverklaring op yousician.com te publiceren. Indien de door ons aangebrachte veranderingen materieel van aard zijn, zullen wij u hiervan door middel van een kennisgeving in de Services op de hoogte brengen. Let op dat voor uw gebruik van de Services na de ingangsdatum de nieuwe privacyverklaring  geldt. 

De algemene voorwaarden die van toepassing op onze Services zijn, worden uiteen gezet in onze servicevoorwaarden. 

1. CONTACT OPNEMEN 

Indien u vragen heeft over deze privacyverklaring of de manier waarop wij uw gegevens gebruiken, kunt u contact met ons opnemen via privacy@yousician.com

Voor de in deze verklaring opgenomen activiteiten is Yousician Ltd. de gegevensbeheerder (oftewel de entiteit die bepaald hoe en waarom persoonsgegevens verwerkt worden). Ons adres is Siltasaarenkatu 16, 00530 Helsinki, Finland. 

Bij het uitvoeren van de Services, kan het voorkomen dat wij uw gegevens delen met de partners met wie wij samenwerken. Een aantal van de partners zijn gegevensbeheerders die onafhankelijk van ons zijn en zij kunnen bepalen hoe en waarom zij uw gegevens verwerken. 

2. WELKE PERSOONSGEGEVENS VERZAMELEN WIJ EN WAAR KOMEN DEZE GEGEVENS VANDAAN

Persoonsgegevens die u ons verstrekt:

 • Contactinformatie, waaronder uw naam, e-mailadres of overige contactinformatie, indien u deze aan ons verstrekt heeft (bijvoorbeeld, wanneer u een account voor onze Services aanmaakt of informatie van ons wilt ontvangen,
 • Uw gebruikersnaam en wachtwoord (wanneer u een account voor onze Services aanmaakt),
 • Profielinformatie (waaronder profielfoto, wanneer u ervoor kiest dit aan uw profiel toe te voegen),
 • Uw betalingsgegevens met betrekking tot the verwerken van een facturering van uw Service-lidmaatschap en overige aankopen die u doet,
 • Schoolnaam en contactgegevens, indien u zich aanmeldt voor onze Service als een docentgebruiker om ervoor te zorgen dat het een daadwerkelijke onderwijsplaats is,
 • Uw berichten met betrekking tot de Services (zoals of u contact met ons of onze ondersteunende medewerkers ten aanzien van het oplossen van problemen met de Services, het verzenden van berichten aan onze forums of ondersteuning),
 • Uw opmerkingen, feedback of overige informatie die u verstrekt, indien u deelneemt aan onze enquêtes of ander onderzoek,
 • Overige gegevens waarvoor u kiest om die door middel van onze Services of anderszins aan ons te geven,
 • Met uw toestemming, overige informatie die aan u is uitgelegd toen men u om uw toestemming vroeg. 

Persoonsgegevens die we van onze partners verkrijgen

 • Indien u ervoor kiest om een account van een derde partij (bijvoorbeeld een Facebook-account) aan onze services te koppelen, ontvangen wij informatie van deze derde partij provider (bijvoorbeeld, indien u besluit om u voor onze Service aan te melden met een Facebook login ontvangen wij van Facebook uw naam, e-mailadres of ander identificatiemiddel om gameplay op verschillende apparaten mogelijk te maken, profielfoto en informatie m.b.t. vrienden om u in verbinding te stellen met diegenen van uw vrienden die onze Services al gebruiken), 
 • Gegevens van platforms waarop de applicaties draaien (bijv. om betalingen te verifiëren),
 • We ontvangen tevens persoonlijke informatie van onze analytics en advertentiepartners, zoals informatie over uw reacties op onze advertenties buiten onze Services (bijvoorbeeld, op websites van derden), inclusief informatie over hoe u bij onze Services terecht bent gekomen,
 • Als u advertenties in onze Services te zien krijgt, ontvangen wij persoonlijke informatie van onze advertentiepartners, waaronder informatie over hoe u op deze advertenties reageert (bijvoorbeeld, het aantal keren dat u een advertentie aanklikt, bekijkt of hier op reageert, evenals het platform van uw apparaat en het betreffende land),
 • Indien u aankopen via onze Services doet, ontvangen wij gegevens in verband met de transacties van de betaaldienst van derde partij providers die bij deze transacties betrokken zijn om deze aankopen te valideren.

Services verzamelen automatisch bepaalde gegevens wanneer u hier gebruik van maakt:

 • Informatie over uw gebruik van de Services, zoals uw gegevens in verband met uw gebruik van onze Services (bijv., vordering, gespeelde nummers, niveaus, duur van sessie, bezoek aan onze websites) en uw interacties in de Services (zoals gegevens in verband met aankopen die u doet of content die u deelt) evenals crash logs en overige informatie in verband met bugs, fouten en andere problemen met betrekking tot onze Services,
 • Uw IP-adres om ons product naar uw apparaat over te brengen, maar tevens om een idee van uw algemene locatie te krijgen door middel van IP-locatiegegevens (op stad-, staat- of landniveau) zodat wij de beschikbare content in de Service in uw gebied kunnen beheren of om u de prijs in uw eigen valuta te laten zien en tevens om onze Service en het gebruik ervan te kunnen analyseren, 
 • Mogelijkheden voor apparaatidentificatie (zoals uw apparaat-ID, advertentie-ID, IMEI), identificatiemiddelen waarmee wij uw account kunnen herkennen, overige technische informatie over het apparaat dat u voor onze Services gebruikt (zoals het type apparaat, besturingssysteem, taal of type browser en versie),
 • Cookies en andere soortgelijke technologieën (zoals software development kits, hierna aangeduid met “SDK”) die wij gebruiken kunnen automatisch bepaalde gegevens verzamelen. Voor meer informatie over ons cookie-gebruik, zie de sectie ‘Cookies’ aan het eind van dit document,  
 • Wij kunnen tevens een gebruikers-ID genereren en toekennen wanneer u onze Services wilt inzien of gebruiken.

U bent niet verplicht ons gegevens te verstrekken, maar wij kunnen de Services, of bepaalde onderdelen of functies van de Services, niet aanbieden zonder uw gegevens te verwerken. Indien u onze Services gebruikt, verzamelen wij gegevens over u voor bepaalde of alle in dit bericht beschreven doeleinden, afhankelijk van de Services die u besluit te gebruiken en uw keuzes wanneer u deze gebruikt. U heeft een aantal opties in hoeverre u controle heeft over hoe wij uw gegevens verwerken, zoals het wel of niet koppelen van uw accounts van derden aan onze Services, het opnieuw instellen of beperken van het gebruik van uw advertentie-ID’s in de instellingen van uw apparaat, het uitschakelen van het gebruik van cookies in onze cookiebanner en/of uw browser-instellingen, of om u af te melden in de privacyinstellingen van onze Services voor het delen van uw persoonsgegevens bedoeld voor gepersonaliseerde advertenties. 

Het is niet onze bedoeling gegevens over u in speciale categorieën te verzamelen of te verwerken, waaronder gegevens in verband met raciale of etnische afkomst, godsdienstige of levensbeschouwelijke overtuigingen of lidmaatschap van vakbonden, genetische, biometrische of gezondheidsinformatie, of gegevens die betrekking hebben op iemands seksleven of seksuele geaardheid.  Zorg ervoor dat u dergelijke informatie niet aan ons of anderen in de Services beschikbaar stelt. 

3. WAAROM VERWERKEN WIJ UW PERSOONSGEGEVENS

Wij gebruiken uw gegevens voor de volgende doeleinden op basis van deze rechtsgrondslag: 

Om de Services goed te laten werken.

Om ons contract met u uit te kunnen voeren, verwerken wij uw gegevens die nodig zijn voor

 • het aanmaken en onderhouden van uw account voor het gebruik van onze Services (waar van toepassing) en zodat u onze Services kunt gebruiken,
 • het uitvoeren van de Services, 
 • het verstrekken van de door u aangevraagde Services en producten, 
 • het verwerken van transacties en het verifiëren en bevestigen van betalingen,
 • het versturen van mededelingen in verband met de services (bijvoorbeeld bevestigingen, administratieve berichten, technische berichten).

Om de Services beter geschikt voor onze gebruikers te maken. 

Om onze gebruikers een goede Service te verlenen en ervoor te zorgen dat u de best mogelijke gebruikerservaring ontvangt, hebben wij er een gerechtvaardigd belang bij om de nodige gegevens te verwerken om 

 • onze Services en de gebruikerservaring te analyseren, ontwikkelen en verbeteren en op u aan te passen, 
 • onze klantrelatie met u te beheren, 
 • sociale functies als onderdeel van onze Services te bieden (bijvoorbeeld een klassement), 
 • gebruikers ondersteuning te verlenen en te reageren op uw vragen en opmerkingen,
 • uw gebruik van onze Services te analyseren, bijvoorbeeld om inzicht te verkrijgen in het type content of het muziekgenre waarin u geïnteresseerd bent en uw service-ervaring hierop aan te passen, 
 • u updates, meldingen, nieuwsberichten en andere informatie in verband met onze Services en andere activiteiten te sturen,
 • fouten vof andere problemen in verband met onze Services te troubleshooten of te debuggen,
 • gegevens te creëren die u niet identificeren (bijvoorbeeld samengevoegde gegevens), 
 • enquêtes te houden en ander onderzoek te doen om meer over onze Services of gebruikers te weten te komen.

Ervoor te zorgen dat we publiek bereiken dat geïnteresseerd is.

Om ervoor te zorgen dat we op basis van ons rechtmatig belang om onze Services te promoten publiek bereiken dat relevant en geïnteresseerd is en, daar waar van toepassing, om onze Services te financieren zodat wij deze gratis kunnen aanbieden, verwerken wij de benodigde gegevens om 

 • u aanbiedingen te bieden in de Services, evenals in andere websites en services, als ook per e-mail, 
 • u op de hoogte te houden van onze evenementen, of ander nieuws in verband met onze Services en activiteiten, 
 • om installaties van onze applicaties bij te houden (waaronder de bron van iedere installatie),
 • ten behoeve van onze advertenties en de Services, en het leveren, meten en verbeteren hiervan (waaronder onze advertenties buiten onze Services), 
 • onze advertentiepartners te vragen om buiten onze Services u gepersonaliseerde advertenties te tonen,
 • u advertenties van onze advertentiepartners in onze Services te tonen, waaronder zowel contextgebonden als gepersonaliseerde advertenties,     
 • het onze advertentiepartners mogelijk te maken de advertenties die u in verband met onze Services ziet te personaliseren zodat deze meer op u zijn toegespitst.

Om services eerlijk en veilig te houden. 

Om voor aanvaardbaar, veilig en eerlijk gebruik van onze Services te zorgen en onze werkzaamheden veilig te stellen, hebben wij er een gerechtvaardigd belang bij om de nodige gegevens te verwerken om 

 • er toezicht op te hebben dat het gebruik van de Services acceptabel is en om activiteiten te voorkomen die naar onze mening wangedrag inhouden, in strijd met onze algemene voorwaarden zijn of mogelijkerwijs illegaal zijn en hiertegen in rechte op te treden of anderszins onze wettelijke rechten uit te oefenen of te verdedigen,
 • onze werkzaamheden of procedures te controleren.

Om te analyseren en te segmenteren.

Voor alle hierboven aangegeven doeleinden kunnen we alle verzamelde gegevens analyseren en segmenteren. 

Met uw toestemming.

Indien wij uw persoonsgegevens wensen te verwerken voor anderen doeleinden waarbij wij geen rechtsgrondslag kunnen gebruiken voor het verwerken krachtens de van toepassing zijnde wet, zullen wij u om uw toestemming vragen. 

Het kan tevens gebeuren dat wij uw gegevens verwerken wanneer dit noodzakelijk is om wettelijke verplichtingen na te komen die naar onze mening op ons van toepassing zijn (waaronder samenwerking met instanties op verzoek hiervan en voor boekhoudkundige en belastingvereisten). Wij kunnen ook uw gegevens verwerken voor bijkomende doeleinden die overeenstemmen met de hierboven aangegeven doeleinden. 

Wij gebruiken uw persoonsgegevens voor het maken van automatische beslissingen (oftewel, beslissingen zonder enige menselijke tussenkomst) die belangrijke gevolgen voor u hebben.

Advertenties.

Het kan zijn dat wij in onze Services advertenties gebruiken, zodat u gratis toegang tot content in onze Services heeft. Om u advertenties in onze Services te kunnen tonen, kan het voorkomen dat wij door derden verleende SDK’s in onze Services integreren. Deze externe advertentiepartners kunnen contextgebonden of gepersonaliseerde advertenties tonen op basis van uw privacyvoorkeuren en of u zich wel of niet in de privacyinstellingen van de Services voor gepersonaliseerde advertenties heeft afgemeld. 

Daar waar u zich niet heeft afgemeld voor het ontvangen van gepersonaliseerde advertenties, kunnen deze externe SDK’s uw IP-adres, apparaat-ID, prestatiegegevens, advertentiegegevens, niet-gebruikersgerelateerde crash logs, gegevens met betrekking tot uw interactie met onze Service en overige statistische en technische informatie verzamelen om ervoor te zorgen dat de advertenties op u gericht zijn. 

Daar waar u zich niet heeft afgemeld voor het ontvangen van gepersonaliseerde advertenties, kunnen deze externe SDK’s niet-persoonlijke, contextuele gegevens, waaronder locatiegegevens, zoektermen en content met betrekking tot de Service, gebruiken. Zij kunnen ook uw advertentie-ID slechts voor frequentielimieten, voor verzamelde advertentierapportage en om bedrog en misbruik te bestrijden, gebruiken. Onze advertentiepartners kunnen uw informatie voor verscheidene doeleinden gebruiken, inclusief, maar niet beperkt tot, het personaliseren van advertenties die u te zien krijgt om ervoor te zorgen dat zij gericht zijn op uw interesses, diagnoseproblemen en het verbeteren van de SDK, de doeltreffendheid van bestaande productkenmerken te begrijpen en het plannen van nieuwe functies, de werking van advertenties evenals de doeltreffendheid van de functies van de Service, als ook voor analytische doeleinden, te meten en te verbeteren.

Voor informatie over hoe u zich voor gepersonaliseerde advertenties kunt afmelden, zie hieronder de sectie ‘Uw rechten’. 

4. WIE KAN UW GEGEVENS ZIEN

In plaats van alles volledig zelf te doen, hebben wij de hulp van anderen nodig. Wij hebben partners die voor de in dit bericht omschreven doeleinden  services verlenen en gegevens voor ons verwerken. Wij delen uw gegevens met de volgende typen ontvangers:

Sociale functies. Wij hebben sociale functies in onze Services, hetgeen betekent dat andere gebruikers bijvoorbeeld uw profielgegevens en klassementspositie of andere activiteiten in de Services kunnen zien en het commentaar of de vragen kunnen lezen die u op onze forums plaatst.     

Yousician ondernemingen. Andere ondernemingen die tot de Yousician-groep behoren, bijvoorbeeld om ons te helpen onze Services te ontwikkelen en uit te voeren  

Partners die voor ons werken. Partners of ondernemingen buiten de Yousician-groep die namens ons of volgens onze instructies en controle persoonsgegevens verwerken. Onder deze verwerkingspartners van Yousician behoren aanbieders van hostingdiensten, betalingsverwerkers die namens ons met facturering, banken en creditcardmaatschappijen handelen, analytische diensten die ons in staat stellen inzicht te krijgen in hoe wij onze Services, gebruikersondersteuning en andere diensten die ons helpen onze Services uit te voeren en te ontwikkelen, zouden kunnen verbeteren.

Advertenties en sociale media. Partners die gebruik maken van advertentie-ID’s, cookies, interfaces voor applicatieprogrammering, en/of SDK’s in onze Service zodat zij gebruikers- en apparaatgerelateerde gegevens en informatie kunnen verzamelen en analyseren. Dergelijke partners kunnen bijvoorbeeld onze advertentiepartners zijn of partners die sociale mediatools voor het delen van content van onze Services verstrekken. Deze partners verzamelen en verwerken persoonsgegevens apart van ons en volgens hun eigen privacybeleidslijnen. Wij raden u aan om die privacybeleidslijnen te na te gaan voor meer informatie over hun gegevensverzameling en gebruikspraktijken, gebruik van cookies en andere vergelijkbare traceringstechnologieën. De afmeldingsopties voor de services van deze Partners zijn tevens in hun privacybeleidslijnen opgenomen. Voor meer informatie over de verwerking van persoonsgegevens door onze advertentie- en sociale mediapartners, zie hier voor meer informatie.

Overheidsinstanties en andere entiteiten. 

 • Bevoegde wetshandhavingsautoriteiten of rechtbanken waar wij het noodzakelijk vinden vanwege het toepasselijke recht of regelgeving, 
 • Potentiële of daadwerkelijke kopers of hun adviseurs in verband met een geplande of daadwerkelijke overname van een onderneming of andere zakelijke herstructurering of een vergelijkbare overeenkomst,
 • Voor iedere persoon of entiteit waar wij de bekendmaking noodzakelijk achten om fraude of illegale activiteiten tegen te gaan, of om onze wettelijke rechten uit te oefenen of te beschermen of om uw vitale belangen of die van een andere persoon te beschermen.

5. INTERNATIONALE GEGEVENSUITWISSELINGEN  

Onze service is van nature wereldomvattend en uw gegevens kunnen daarom worden uitgewisseld met en verwerkt worden in landen buiten de Europese Unie („EU”) en de Europese Economische Ruimte („EER”). Bijvoorbeeld, onze dochterondernemingen en een aantal van de servers die wij voor het hosten van onze Services gebruiken, bevinden zich in de Verenigde Staten. Wij gebruiken tevens partners buiten de EU om voor ons services aan te bieden. Aangezien deze landen andere wetten voor de gegevensbescherming hebben dan die van uw eigen land, treffen wij maatregelen om ervoor te zorgen dat er adequate waarborgen ter bescherming van uw persoonsgegevens zijn getroffen.  Deze waarborgen kunnen het handhaven van standaard contractuele clausules die door de EU Commissie zijn goedgekeurd of andere wetmatige voorzorgsmaatregelen inhouden. Voor meer informatie wat betreft onze internationale advertentie- en sociale media partners, zie hier voor meer informatie

6. BEWAREN VAN GEGEVENS

Wij bewaren uw gegevens zo lang als uw gebruikersaccount actief is of zolang dit nodig is voor het verlenen van de Services. U kunt deze relatie beëindigen door uw account te verwijderen. Wij zullen vervolgens al uw persoonsgegevens van onze eigen systemen en van die van onze partners verwijderen, inclusief back-ups van minder dan 30 dagen oud, tenzij er een gewettigd commercieel belang is om de gegevens te bewaren, zoals het nakomen van onze wettelijke verplichtingen, onze overeenkomsten te handhaven of voor het oplossen van conflicten. We controleren en verwijderen of de-identificeren ook regelmatig inactieve gebruikersaccounts die vijf jaar lang inactief zijn geweest, of andere gegevens.

7. UW RECHTEN

U heeft het recht op toegang tot uw persoonsgegevens die wij over u bewaren. Mocht u hierom vragen, dan kunt u een kopie van uw persoonsgegevens in elektronisch formaat krijgen. U heeft er tevens het recht op dat uw gegevens verwijderd worden. Indien u er voor kiest om uw profiel te verwijderen, worden al uw persoonsgegevens die wij van u door middel van de applicatie verzameld hebben, uitgewist en daardoor alle op dergelijke persoonsgegevens gebaseerde analytische data geanonimiseerd, tenzij wij, om een gegronde reden, het recht hebben uw persoonsgegevens te bewaren. U kunt ook om beperking van het verwerken in overeenkomst met wettelijke vereisten vragen.

Voor toegang tot uw gegevens in onze applicaties, of om een verzoek om de verwijdering hiervan, stuur dan uw verzoek om toegang of verwijdering van gegevens vanuit de instellingen van de applicatie in het „privacy-menu” of via de pagina van uw gebruikersprofiel. Wij vragen u deze automatische tools hoofdzakelijk te gebruiken voor het indienen van een verzoek om ons te helpen uw verzoeken sneller en op betrouwbare wijze te valideren en te verwerken.

Onze Yousician-app biedt de mogelijkheid bepaalde sociale functies van de app en welke gegeven u met anderen deelt, te controleren. U kunt uw voorkeuren wijzigen in de instellingen onder het privacy-tabblad van de app.

U heeft er tevens het recht op uw informatie te corrigeren of bij te werken. U kunt dit doen door uw persoonlijke gegevens in uw profiel te bewerken zodra uw informatie verandert of incorrect blijkt te zijn. Of u kunt contact met ons opnemen via support@yousician.com.

U heeft tevens het recht bezwaar te maken tegen het verwerken van uw informatie door ons voor zover onze verwerking op legitieme belangen gebaseerd is. U kunt op elk moment ons vragen het gebruik van uw informatie voor het versturen van marketingcommunicatie te stoppen. In de Yousician-applicatie kunt u uw voorkeuren met betrekking tot marketingcommunicaties (push en e-mail) wijzigen onder het privacy-tabblad in de instellingen van de Yousician-applicatie of door de instructies in de betreffende communicaties te volgen. 

U kunt elk moment iedere door u gegeven toestemming intrekken.

Controleer uw instellingen voor advertentietracking van uw mobiele apparaat of webbrowser voor beperkende instellingen met betrekking tot gepersonaliseerde advertenties. Voor uw Android- of iOS-apparaat, selecteer in de instellingen „beperk advertentietracking” (Apple iOS) of „uitschakelen van gepersonaliseerde advertenties” (Android). Voor het uitschakelen van gerichte advertenties op het web kunt u de instellingen van uw browser bijstellen om bepaalde tracking door cookies te beperken of door te gaan naar www.youradchoices.com en/of www.networkadvertising.org

Waar van toepassing kunt u tevens door middel van de opties die in de privacy-instellingen van de Service zijn opgenomen, het ontvangen van gepersonaliseerde advertenties uitschakelen. Wanneer u besluit u af te melden voor het ontvangen van gepersonaliseerde advertenties, kunt u nog steeds advertenties afkomstig van onze advertentiepartners in de Service aangeboden krijgen. Deze advertenties zijn echter gebaseerd op contextuele gegevens en kunnen daarom minder relevant voor u zijn. Voor meer informatie over welke advertentiepartners wij gebruiken en hoe zij uw informatie gebruiken, klik hier voor meer informatie.

Indien u klachten heeft over hoe wij uw persoonsgegevens hanteren of indien u iets specifieks hierover wilt weten, kunt ons e-mailen via privacy@yousician.com. Wij nemen deze zaken serieus en zullen alle verzoeken en klachten nader bekijken.

Tot slot, u heeft altijd het recht om een klacht bij de plaatselijke instantie voor gegevensbescherming (bijvoorbeeld, het Gegevensbeschermingsbureau Ombudsman in Finland) in te dienen.                                                                                                                             

8. HOE BEVEILIGEN WIJ UW GEGEVENS

Wij nemen passende technische en organisatorische maatregelen gericht op het beschermen van de gegevens van onze gebruikers. De maatregelen die wij nemen zijn erop gericht op het creeren van een adequaat veiligheidsniveau ten aanzien van de risico’s van het verwerken van uw persoonlijke informatie en wij zijn continu bezig deze te ontwikkelen. Onze maatregelen variëren, maar zijn over het algemeen controlemaatregelen om toegang te beperken tot services of systemen die persoonsgegevens bevatten, pseudonimisering, databases beschermd door firewalls, wachtwoorden en andere technische maatregelen. 

9. LEEFTIJD IS VAN BELANG

Wanneer wij persoonsgegevens verzamelen, weten wij niet uw leeftijd en wij verzamelen of vragen niet bewust naar persoonsgegevens van iemand die jonger dan 13 jaar is (of een andere wettelijke minimumleeftijd) of laten bewust toe dat dergelijke personen onze Service gebruiken. Indien u jonger dan 13 jaar bent (of een andere wettelijke minimumleeftijd), probeer dan niet toegang tot onze Services te krijgen, deze te gebruiken of ons informatie over uzelf te sturen. Indien u vermoedt dat wij informatie ontvangen zouden hebben van of over een kind dat jonger dan 13 jaar is (of een andere wettelijke minimumleeftijd), neem dan contact met ons op via privacy@yousician.com.

10. COOKIES EN VERGELIJKBARE TECHNOLOGIEËN

Cookies zijn kleine bestanden die op de computer van een gebruiker (of andere apparaten met internet, zoals smartphones) bewaard worden, wanneer er gebruikt is gemaakt van een onlineservice. Wij en onze partners gebruiken cookies en vergelijkbare technologieën voor het verlenen van de Services en deze voor u te verpersoonlijken, voor het runnen van analytics en voor gerichte advertenties. Een aantal van de in de Service gebruikte cookies zijn “eerste partij” cookies, i.e. van de website zelf, terwijl andere cookies derde partij (partner) cookies zijn, die tot de advertenties, analytics entiteiten of sociale netwerken behoren.

Gebruikers kunnen de instellingen van hun browser aanpassen om cookies uit te schakelen of om cookies die in de browser bewaard zijn, te verwijderen, maar dit kan tot resultaat hebben dat sommige delen van de Service niet goed functioneren.

11. OPMERKING VOOR INWONERS VAN CALIFORNIË

Indien u een inwoner van Californië bent, weest er dan op attent dat op grond van de Wet van Californië inzake privacy van de consument (California Consumer Privacy Act) van 2018, zoals gewijzigd (“CCPA”), u het recht heeft op het ontvangen van specifieke informatie over hoe wij uw gegevens verwerken. U heeft tevens specifieke rechten ten aanzien van uw gegevens, waaronder het recht om u af te melden voor de verkoop van uw persoonlijke informatie. Controleer onze Aanvullende privacyverklaring voor inwoners van Californië om u met uw rechten onder de CCPA vertrouwd te maken.